www.welovetupperware.com จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทัพเพอร์แวร์ทุกชนิด สินค้าทัพเพอร์แวร์ส่งทั่วประเทศ

tupperware เป็นบริษัทที่ไม่ยอมผ่อนปรนโดยเฉพาะกับการดูแลในคุณภาพสินค้า

 

รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าสิ่งใดที่ทำในวันนี้ย่อมมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้

 

          ปรัชญาและความเชื่อของเราจะเป็นแรงผลักดันแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

 

เพื่อสนับสนุนพันธะสัญญา ที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการศึกษา

 

 ผลักดันให้สตรีและผู้หญิงทั่วโลกมีอำนาจและบทบาท ในฐานะผู้ให้กำเนิดสถาบันครอบครัว

 

และชุมชนที่เข้มแข็ง  กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 บุคลากร วิธีปฏิบัติ ปรัชญา และแรงปรารถนา เป็นแรงผลักดันต่อกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนที่

 

  Tupperware ทำให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด

 ในฐานะเป็นผู้พิทักษ์สิ่งปแวดล้อมของโลกใบนี้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ภายใต้นโยบายที่เคร่งครัดและมีมาตรฐานที่สูง โรงงานผลิตกับความยั่งยืน

 

          Tupperware ริเริ่มแนวคิดการป้องกันมลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อย่างเข้มงวดจริงจังและยั่งยืน

โดยยึดถือระเบียบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลก ตลอดทั้งกระบวนการผลิตของโรงงาน Tupperware ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยวิเคราะห์ ควบคุม และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของเรา โรงงานตัวอย่างของเราคือระดับเวิด์ลคลาสที่ประเทศ เบลเยี่ยม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Certified

 

คุณภาพของ Tupperware

         Tupperware จะมีคุณสมบัติพิเศษเป็นที่กล่าวขานสืบทอดเนื่องจากความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงเป็นธรรมดาที่พ่อแม่จะมอบ Tupperware ต่อให้ลูกให้หลานจากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่น  เราตั้งใจออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตลอดชีพ จึงมีความเข้มงวดเรื่องคุณภาพ เคร่งครัดทุกขั้นตอนทั้งการทดสอบ ประเมินผล และอนุมัติก่อนวางตลาด สิ่งสำคัญอีกอย่างคือแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตจะเป็นแม่พิมพ์ที่มีความทนทานสูงสุดพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ภาชนะที่ผลิตไม่ว่าจากโรงงานใดของเราทั่วโลกจะมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน

 

               

การผลิตแม่พิมพ์

            ทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบ ตรงกับระเบียบบังคับของรัฐบาล และมาตรฐานอันเข้มงวดที่เน้นความปลอดภัยของ Tupperware ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ Tupperware ® จะออกจากสู่ตลาด จะต้องผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัดถึงประสิทธิภาพและความคงทนในการใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานอย่างสุดขั้วด้วยในขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ดี ยึดมั่นกฎระเบียบข้อบังคับ มีความรอบคอบในมาตรฐานของเรา  ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่า Tupperware คือคำตอบของความยั่งยืน

                               

        

          Tupperware เลือกสรรและเฟ้นหาเทคนิคการผลิตและวัตถุดิบอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแสงสว่างและระบบกำจัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน ความยั่งยืนยังรวมถึงความสุข

และการอยู่ดีกินดีของพนักงานของเรา ในโรงงานผลิตทั่วโลก เราสัญญาว่าพนักงานของเราจะต้องกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย ไม่มีการบาดเจ็บใดๆเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน อัตราการบาดเจ็บในที่ทำงานอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

    

นโยบายลดปริมาณขยะ ใช้ได้หลายๆครั้ง และรีไซเคิล

          Tupperware ยึดแนวปฏิบัติของ "3Rs" คือ Reduce, Reuse, Recycle การลดปริมาณการใช้

 การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ มาใช้ในโรงงานของเรา เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษกล่อง ไม้ พลังงาน น้ำ และพลาสติกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและช่วยประหยัดเงินไปในคราวเดียวกัน  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา เราได้คิดค้น

 Carbon Footprint Analysis เพื่อใช้ตรวจสอบ วิเคราะห์และวัดผลของโรงงานต่างๆทั่วโลก

          ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน ปี ค.ศ. 2008 ( พ.ศ. 2551 ) เรามีการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 3.6 ล้านปอนด์หรือ 1,619 ตันทั่วโลก  สินค้าชำรุดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่เราได้รับคืนมาจะถูกนำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตสิ่งของต่างที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร

 

ผลิตภัณฑ์ Tupperware กับสิ่งแวดล้อม   

    

          ผลิตภัณฑ์ของเรา เสนอทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ Tupperware ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดเงิน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะออกแบบให้มีอายุการใช้ยาวนาน  ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งไป ซึ่งกลายเป็นปัญหาขยะล้นโลก ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร เก็บถนอมอาหาร ช่วยยืดอายุอาหารให้สด ใหม่ เก็บได้นานยิ่งขึ้น เป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                       

ภาชนะบรรจุน้ำช่วยลดปริมาณขยะขวด PET

         ในทุกปีผู้คนทั่วโลกดื่มน้ำขวดประมาณ 154,000 ล้านลิตร และในปี ค.ศ.2007 เฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีขวดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมากกว่า 40,000 ล้านใบ ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายขวดพลาสติกแต่ละใบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การกำจัดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แก้วกระดาษ กำลังเป็นปัญหาขยะล้นโลกและไม่มีพื้นที่กำจัดขยะเพื่อฝังกลบมากเพียงพอ ในขณะที่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทำได้ยากและใช้ระยะเวลานานเป็นปีๆ ภาชนะบรรจุน้ำ Tupperware เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ทนทาน และสามารถล้างและใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำ ภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ เหยือกน้ำ ที่สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆอย่างยั่งยืนช่วยลดปริมาณขยะได้มหาศาลในแต่ละปี

     

   

ความทนทานของผลิตภัณฑ์ Tupperware

          ตามรายงานของหน่วยงานคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา พบว่ากระดาษอลูมิเนียมฟอล์ยและฝาปิดฟอล์ยมีปริมาณสูงถึง  400,000 ตันมีเพียง 10% เท่านั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่เหลือกว่า 360,000 ตันต้องฝังกลบไว้ในพื้นดิน นอกจากนี้ยังมีแผ่นพลาสติกใสห่อของ (Plastic Wrap) เพิ่มอีก 2 ล้านตันและถุงพลาสติกมากกว่า 1.5 ตัน ในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์ Tupperware ®  สามารถใช้งานได้หลากหลาย คงทนถาวรใช้ได้ยาวนานอย่างแท้จริงและช่วยในการจัดเก็บถนอมรักษาอาหารอย่างยั่งยืนถาวร ทำให้ผู้บริโภคสามารถลดค่าใช้จ่ายและหยุดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ในทันที

    

Tupperware ®  ช่วยประหยัดพลังงาน เวลา และรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา:www.tupperware.in.th ค่ะ

                       

      

          ผลิตภัณฑ์ Tupperware ที่ใช้ในเตาไมโครเวฟ ช่วยประหยัดเวลา พลังงานที่ใช้ในการปรุงอาหารเตาไมโครเวฟช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50%ในการปรุงและอุ่นอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับการอุ่นด้วยเตาไฟหรือเตาอบภาชนะไมโครเวฟของ Tupperware เป็นนวัตกรรมพิเศษเฉพาะมีประโยชน์และตรงกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคทุกคน

    

ข้อแนะนำดีๆ จากTupperware

          การซื้อสินค้าถุงใหญ่หรือปริมาณมากจะช่วยประหยัดเงิน เวลา พลังงานและช่วยลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต่างๆ คำถามที่ท้าทายอยู่ที่การเก็บรักษาอาหารให้สดจนสามารถบริโภคไปได้นานจนก่อนจะต้องทิ้งไปเพราะหมดอายุเสียก่อน ขยะอาหารทั้งหมดที่ถูกทิ้งไปจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาล กล่องฟริดจ์สมาร์ท ( Fridge Smart ®) ช่วยคงความสดของผัก ผลไม้ ลดปริมาณขยะและประหยัดเงินได้ เพราะมีเทคโนโลยีควบคุมการไหลเวียนอากาศที่เข้าไปในภาชนะ เหมาะกับผัก ผลไม้แต่ละประเภทที่ต้องการอากาศไหลเวียนไม่เท่ากัน

 

 

 
Online:  1
Visits:  2,691,668
Today:  98
PageView/Month:  109